Zaspol szkol rolniczych Grabonog

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu im. gen. Józefa Wybickiego jest jedną z najstarszych jednostek dydaktyczno-wychowawczych w powiecie gostyńskim. Historia szkoły sięga roku 1946 kiedy to zorganizowano pierwszą szkołę rolniczą.

Patron Szkoły

Patronem szkoły jest Józef Rufin Wybicki herbu Rogala. Urodzony w roku 1747 Polski pisarz i polityk, pełnił także funkcję Szambelena na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jest najbardziej znany jako autor słów polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Stworzył je podczas wizyty w obozie legionów we Włoszech w 1797 w których powstanie miał znaczący wkład.

Dodatkowe info

Pisząc o szkole należy również wspomnieć o wsi Grabonóg oraz o bł Edmundzie Bojanowskim, którego muzeum znajduje się na terenie szkoły od 1981 roku.

Dodaj komentarz