Pracownia Terapii Integracji Sensorycznej

Pracownia Terapii Integracji Sensorycznej dla dzieci w Gostyniu.

W swojej pracowni w Gostyniu Starym Pani mgr Natalia Gruszczyńska zapewnia kompleksową opiekę nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i terapeutycznymi metodą SI. Metoda ta jest wykorzystywana w terapii dzieci:

  • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
  • z ADHD
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • autystycznymi
  • cierpiącymi na schorzenia o podlożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
  • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
  • z upośledzeniem umysłowym
Dane kontaktowe
Natalia Gruszczyńska
Stary Gostyń 74C
63-800 Gostyń
tel: 663 702 184
 

Dodaj komentarz