Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu im. gen. Józefa Wybickiego jest jedną z najstarszych jednostek dydaktyczno-wychowawczych w powiecie gostyńskim. Historia szkoły sięga roku 1946 kiedy to zorganizowano pierwszą szkołę rolniczą. Patron Szkoły Patronem szkoły jest...